Yüzme Teknikleri

Yüzme Teknikleri

Serbest Stil Yüzme Tekniği

Yüzme teknikleri, Serbest yüzme : Bir kulaç döngüsü, bir sağ ve sol kol çekişi ile değişken sayıdaki çırpma şeklinde ayak vuruşlarından oluşur. Serbest yüzme stili yada öne kulaç stili gelişerek 4 yüzme stilinin en hızlısı olmuştur.

Serbest Yüzme Kol Çekişi : Sporcunun sol eli suya girerken sağ eli vücudunun altında, kol çekişinin yarısındadır. Sağ kol çekişiyle itiş etabını tamamlarken sol kolunu yüzeyin hemen altından hidrodinamik konumda ileriye doğru kaydırır.

serbest stil yuzme teknigi

Serbest Yüzme Ayak Vuruşu : Çırpma ayak vuruşu, ayaklardan birinin aşağı vururken diğerinin yukarı vurarak gerçekleştirdikleri karşılıklı diyagonal süpürmelerini kapsar. Serbest yüzme sırasında ayak vuruşlarının ana yönleri yukarı ve aşağı olduğundan bu hareketler, yukarı vuruş ve aşağı vuruş şeklinde adlandırılır. Ancak, bu vuruşlar yanal unsurlar da içerir. Ayaklar aslında, vücudun yuvarlanış yönüne doğru, aşağıya, yana-yukarıya ve yana vuruş yapar.

Serbest Yüzme Vücut Pozisyonu ve Nefes Alma : Vücudun yatay ve yanal olarak hidrodinamik bir konuma getirilmesi halinde, yüzücüler daha az dirençle karşılaşır. Nefes alma mekanikleri bu açıdan önemlidir. Çünkü, vücudun hidrodinamik hizasını bozabileceği zaman, başın nefes almak için döndüğü zamandır.

İyi yatay vücut pozisyonu tanımı ; Gövde ile bir çizgide doğal bir baş konumlandırması, oldukça düz bir sırt

Sırtüstü Stil Yüzme Tekniği

En yetenekli olan yüzücüler de dahil olmak üzere, serbest yüzme tekniği yüzücüleri nefes almak için başı yana çevirirken birçok hata yapma eğilimindedirler. Başı çevirirler, suyun dışında kalırlar ve vücut orta çizgisinden geriye ve uzağa çekerler. Aslında, serbest teknik yüzücülerin yanal hizayı bozmadan nefes alabilmeleri için baş hareketleri, vücut yuvarlanmasıyla eş güdümlü hale getirilmelidir.

Sırtüstü Yüzme : Sırtüstü yüzme tekniği yada sırt kulaç tekniği ters kurbağalama şeklinde yüzmeden evrimleşmiştir. Sırtüstü yüzme teknikleri mekaniği, vücut sırtın üstünde bir konumda uygulanıyor olmasının dışında, serbest yüzme tekniğinin mekaniğine çok benzer. Serbest yüzme tekniğinde olduğu gibi yüzücüler, kollarla değişimli olarak kol çeker ve tekniğin tamamında çırpma ayak vuruşu uygulanır.

sirtustu yuzme stil teknigi

Sırtüstü Yüzme Vücut Pozisyonu ve Nefes Alma Tekniği : Vücut yüzeyle yaklaşık yatay bir konumda olmalıdır. Ancak, baldırların çırpma ayak vuruşunun yukarı vuruşu sırasında su yüzeyine çıkışını önlemek için belin küçük bir miktar kavis yapması gerekir. Ancak, beldeki bu bükülme abartılı olmamalıdır. İçeriye gömülü çene ve geriye ve yukarıya odaklanmış gözler ile baş, omurganın üzerinde doğal bir konumda olmalıdır. Su çizgisi, kulakların hemen altından geçecek şekilde ve başın arkası suyun içinde olmalıdır. Yüzerken yüzlerini suyun üzerinde tutuklarından sırtüstü yüzücülerinin nefeslerini kısıtlama gereksinimleri yoktur. İstedikleri zaman nefes alıp verirler.

Kurbağalama Stil Yüzme Tekniği

Kurbağalama Yüzme : Tüm yüzme teknikleri kurbağalama yüzme tekniğinden türemiştir. Kurbağalama yüzme tekniğinde yüzücü, kısa ve yarım daire şeklinde bir kol çekişi ile birçok isimle adlandırılan ve genellikle kırbaç ayak vuruşu denilen bir ayak vuruşu kullanır.

Kurbağalama Yüzme Ayak Vuruşu : Kurbağalama yüzme tekniğinin ayak vuruşu döngüsü, ayaklar ve alt-bacaklar ileriye toparlanınca başlar. Kaba etlere yaklaştıkça omuz hizasını geçerek geri yöne bakana kadar ayaklar ileriye olduğu kadar dışarıya süpürülür. Bu noktada kavrama sağlanır ve yüzücü itiş kuvveti uygulamaya başlar.

kurbağalama stil yuzme teknigi

Kurbağalama Yüzme Nefes Alma : Kurbağalama yüzme tekniğinde yüzücüler, her kulaç döngüsünde 1 kez baş karşı tarafı gösterecek pozisyonda olması suretiyle nefes alırlar.

Kelebek Stil Yüzme Tekniği

Kelebek Yüzme : Birçok yüzücü için kelebek yüzme tekniği tüm teknikler için ikinci en hızlı olanıdır. Kelebek yüzme tekniği kolları suyun altından çok üstüne toparladıklarında daha hızlı gidebileceklerini keşfetmeleriyle sonucunda kurbağalama yüzme tekniğinden evrimleşmiştir.

Kelebek Yüzme Kol Çekişi : Kelebek kol çekiş şekli yan görünümden incelendiğinde serbest kol çekişinin yan görünümü ile çok benzeşir. Çekişin başında eller aşağıya süpürürken sonunda yukarıya süpürür. Tek fark kollara birbirini takip eden hareketler şeklinde değil, aynı anda ve senkronize bir şekilde ileriye atılır.

kelebek stil yuzme teknigi

Kelebek Yüzme Ayak Vuruşu : Kelebek yüzme tekniğinde kullanılan ayak vuruşuna dolfin ayak vuruşu denir; çünkü bacaklar yunus balığının kuyruğu gibi yekpare halde hareket eder. Bir dolfin ayak vuruşu, bir yukarı ve bir aşağı vuruş etabından oluşur ve yüzücü her kulaç döngüsünde 2 ayak vuruşu yapar.

Kelebek Yüzme Nefes Alma : Kelebek Yüzme tekniği esnasında yüzücü baş ve omuzları suyun içinde aşağıda tutup çeneyi öne çıkartarak nefes alır.